DI TÍCH NÚI & ĐỀN ĐỒNG CỔ

Đền Đồng Cổ là một trong những di tích lịch sử - văn hóa của xã Yên Thọ, huyện Yên Định, là một trong những ngôi đền linh thiêng có lịch sử lâu đời nhất xứ Thanh.